Haberler

ARTI EKSİ Enerji Çözümleri sayesinde.

“YAŞLANMAKTA OLAN AKÜLERE İKİNCİ BAHAR”

Traksiyoner akülerin tamir ve bakımını yapmak amacıyla kurulan ARTI EKSİ firmasının kurucularından Gökhan Alkan ” Zaman içinde faaliyet alanına yeni konularında eklenmesi ile genişleyerek Bakım konusunda 19 ülkede başarıyla uygulanmakta olan BRS akü revizyon teknolojisini uygulamaya başladıktan sonra bu teknolojinin Traksiyoner aküler yanı sıra diğer akü tipleri ve uygulamalarında da kullanılabilirliğini araştırmalarının sonucunda bu teknolojinin traksiyoner aküler yanı sıra AGM ve Jel akülere de uygulanabileceğini gördüklerini ifaede ederek “ Bu konudaki araştırma-geliştirme çalışmalarımız başarıya ulaştı ve şu anda Türkiye de AGM ve Jel akülere revizyon yapabilen ilk tesisi faaliyete geçirdik.” dedi.

Akü Nasıl Çalışır


Akü daha sonra kullanmak amaciyla, elektrik enerjisi depolar. Basitce, iki farkli maddeden yapilmis Pozitif ve Negatif Plakalarin Sülfirik asit su karisimindan olusan elektrolite daldirilmasi ile reaksiyon baslar. Tipik bir akü 2 Volt elektrik akimi saglar. Akünün çalismasi devamli bir süreçtir. Detay..

Akü ve Çevre


2003 yilinda yapilan arastirmaya göre bu yil itibariyle yollarimizda seyreden araçlar üzerindeki akülerde 2,6 milyon metrik ton kursun bulundugu tahmin edilmektedir. Kursun yüksek zehirleyicilige sahiptir. Detay...

Akü Yenileme ve Faydaları

Eskimis, kapasitesi düsmüs Jel veya AGM akülerinin yenilenme ve bakiminda, müsterimize yeni bir akü fiyatindan %75 daha ucuz fiyatlar sunuyoruz.
Traksiyoner ve Stasyoner Akülerin ömrünü uzatir ve 2 Yil Garanti verir Detay...

Kurşun Asit Akü Genel Çalışma Prensibi:

Akü şarj sırasında plakalarda aktif malzeme içerisinde bulunan sülfat su ile beraber sülfürik aside dönüşerek elektrolite nüfus eder. Reaksiyon sonucu olarak elektrolit yoğunluğu artar.Eş zamanlı olarak plakalardaki kurşun sülfat anot tarafında kurşun dioksite, katot tarafında ise gözenekli bir yapıda yumuşak kurşuna dönüşür.

Deşarj sırasında, şarj reaksiyonunun tersi cereyan eder; elektroliti oluşturan sülfürik asit pozitif ve negatif plakalardaki aktif malzemeyi tepkimeye sokar, tepkime sonucu negatif plakalardaki gözenekli kurşundaki elektronlar serbest kalır ve pozitif plakaya doğru harekete geçerler. Bu akış deşarj boyunca devam eder. Tepkime sonucunda her iki plakada kurşun-sülfata dönüşür.

Hangi Tip Akülere Bakım veya Yenileme Uygulamaları Yapılabilir?

Aşağıda belirtilen amaçlar için kullanılan temel teknoloji olarak Jel, AGM, Tüp Plakalı Sulu ve Düz Plakalı Sulu Akülere bakım veya yenileme uygulamaları yapabiliyoruz.

 • Elektrikli Forklift Aküleri (Traksyoner Aküler)
 • Sabit Tesis Aküleri (UPS) (Stasyoner Aküler)
 • Temizlik Makinaları Aküleri
 • Elektrikli Bisiklet Aküleri
 • Engelleri Arabaları Aküleri
 • Golf Arabalari
 • Marine Aküler
 • Havaalanı, Otel veya AVM Hizmet Araç Aküleri
 • Baz İstasyonları Aküleri
 • Çekici Araç Aküleri (Römorkör Aküleri)
 • Demiryolu Taşımacılığında Çeşitli Amaçlarla Kullanılan Aküler
 • Starter Aküler

Akü Bakım ve Yenileme Proseslerinin Yararları:

Bu uygulamalar toplam maliyetleri düşürmesinin yanında çevreye kirliliğini azaltması bakımından da çevre ile ilgili genel sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmemizde yardımcı oluyor.

Maliyetler ve Çevre Kirliliği

Her gün binlerce kurşun bazlı akü hurdaya ayrılıyor ve bunların büyük bir kısmı sadece plaklarda sülfat oluşumu dolayısıyla şarj tutmama sebebi ile kulanım dışı kalıyorlar.Akülere düzenli bakım yaptırılmalı ve yenisini almaya karar vermeden önce yenileme operasyonu değerlendirilmelidir.

Başlıca Avantajları:

 • En az iki kat daha fazla akü ömrü
  • Eski, yıpranmış ve boşalmış akülerin kapasitesini yenileyerek ilk günküne yakın bir kapasiteye ulaştırır
  • Şarj edilemeyen veya şarj tutmayan aküler için bir çözüm oluşturur
 • Daha kısa şarj zamanı
 • Daha uzun servis süresi
 • Akü performansında artış
 • Daha az elektrik sarfiyatı
 • Şarj cihazı ve kullanıldığı araçtaki elektrik-elektronik parçalar için daha uzun ömür
 • Uzun süre kullanım dolayısıyla daha az çevreye zarar
 • Akü Servis Hizmetimizi ihtiyaca ve talebe göre iki şekilde verebiliyoruz.

Akü Periyodik Bakım:

Traksiyoner akülerin performansını devam ettirebilmek için düzenli olarak bakımlarının yapılması şarttır. Aksi takdirde kısa sürede verimi azalır ve hizmet süresi talebi karşılayamaz duruma gelir.Haftalık ve 6 aylık olarak iki ayrı dönemde bakımlarının yapılmasını doğru buluyoruz.

Kullanımda akünün ömrünü artırabilecek temel unsurlar:

 • Akü seçimini doğru yapılması; kullanımdaki boşaltım (deşarj) hızı ve istenilen kullanım saatine göre doğru kapasitenin belirlenmesi
 • Buharlaşarak eksilen suyun yerine vaktinde saf su ilave edilmesi
 • Uygun kapasitede şarj cihazının seçilmesi
 • Şarj cihazının belli periyotlarda bakım ve kalibrasyonunun yapılması
 • Akü terminallerinin ve ara bağlantı kablolarının sıkılıklarının kontrolü ve temizliklerinin yapılması
 • Kesintili şarj yapılmaması; sık aralıklara azar azar şarj edilmemesi
 • Makinanın elektrik sisteminin ve diğer mekanik parçalarının periyodik bakımlarının yapılması.

Haftalık Bakım:

 • Hücrelerde buharlaşarak eksilen suların tamamlanması
 • Akü kapak yüzeyi dahil, terminallerin ve bağlantı kablolarının mekanik temizliklerinin yapılması
 • Hücre bağlantı kablolarının ve terminal çıkış kablolarının sıkılıklarının kontrollü, gevşeyenlerin sıkılması
 • Hücre yoğunluklarının kontrolü ve farklılık varsa dengeleme şarjına tabi tutulması

Altı Aylık Bakım:

 • Haftalık bakımda belirtilen kontroller ve müdahaleler yapılır
 • Tüm bağlantı elemanları sökülerek hücreler dışarı alınır ve kasa kontrolü yapılır
 • Bağlantı kabloları dahil akünün tüm komponentleri kontrol edilir, arızalı veya ekonomik ömrünü doldurmuş olanlar tamir ya da değiştirme yoluyla yenilenir
 • Tüm hücrelerin iç dirençleri ve belli bir boşaltımda dayanımları kontrol edilerek hücrelerin her birinin performans durumu belirlenir
 • Tüm parçaların kontrolü ve gerekli olanlara müdahale yapılması sonrası fiziksel temizlikleri yapılarak hücreler kasaya yerleştirilir
 • Tüm hücre terminallerine özel oksitlenmeyi önleyici malzeme sürülerek bağlantı kabloları uygun tork değerinde sıkılanarak monte edilir.
 • Akünün bakım bilgileri “Akü Bakım Etiketi” üzerine kayıt yapılarak akü kasasına yapıştırılır